Phần mềm tự động sinh code C# và Store Procedure

Đây là phần mềm tự động sinh mã thực thi chức năng của ứng dụng (tầng thứ 2 trong mô hình 3 lớp) và các thủ tục (Store procedure) cần thiết. Nó có thể giúp các bạn giảm thời gian viết code xuống rất nhiều.
Capture
Clink here to start download
Cách sử dụng
- Đăng nhập vào hệ thống như khi đăng nhập vào Sql Server
- Chọn database name
- Chọn table name
- Ấn vào các nút để sinh mã tương ứng.
- Clink phải vào vùng chữ chọn Copy All
- Paste vào ứng dụng của mình
Hi vọng tool nhỏ này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn khi viết ứng dụng với Csharp.NET

Các bạn có thể xem hướng dẫn tạo chương trình sinh code tại đây: