Import và Export Excel trong .NET

Trong bài viết hôm này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Import excel từ một file có sẵn vào csdl và export dữ liệu từ csdl ra 1 file excel.
Đây là thư viện đã xây dựng sẵn, các bạn cứ thế mà dùng. Chỉ cần Add Reference đến thư viện này là được.
Trong thư viện có 2 phương thức đó là:
public DataTable ImportExcel(string strFileName,string strQuery)
Có tác dụng Import file Excel theo đường dẫn strFilename với câu truy vấn sql strQuery vào 1 DataTable.
Ví dụ:
DataTable dt=ImportExcel("D:\\123.xls","Select * from Sheet1");
Tiếp theo là
public void ExportToExcel(DataSet source,string filename)
Có tác dụng là Export dữ liệu từ DataSet source ra file Excel và lưu trữ ở đường dẫn filename
Ví dụ:
ExportToExcel(ds,"C:\\123.xls");

Đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công.

Phần mềm tự động sinh code C# và Store Procedure

Đây là phần mềm tự động sinh mã thực thi chức năng của ứng dụng (tầng thứ 2 trong mô hình 3 lớp) và các thủ tục (Store procedure) cần thiết. Nó có thể giúp các bạn giảm thời gian viết code xuống rất nhiều.
Capture
Clink here to start download
Cách sử dụng
- Đăng nhập vào hệ thống như khi đăng nhập vào Sql Server
- Chọn database name
- Chọn table name
- Ấn vào các nút để sinh mã tương ứng.
- Clink phải vào vùng chữ chọn Copy All
- Paste vào ứng dụng của mình
Hi vọng tool nhỏ này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn khi viết ứng dụng với Csharp.NET

Các bạn có thể xem hướng dẫn tạo chương trình sinh code tại đây: