Xây dựng Windows Service với C# – Phần 4

Thêm vào thành phần Installer :

Bước 9:

Click chuyển sang cửa sổ design của GiamSatThuMuc.cs. Bên trong cửa sổ này click phải chuột à click chọn mục Add Installer .

xay dung windows service

Một class có tên là ProjectInstaller.cs sẽ được thêm vào project của bạn. Bạn sẽ thấy ở màn hình design của thành phần này có hai biểu tượng thành tố khác trên nó là :ServiceProcessInstaller1ServiceInstaller1.

xay dung windows service

Bước 10:

Click vào ServiceProcessInstaller1 và hiển thị cửa sổ Properties --> tại thuộc tínhAccount click chọn LocalSystem trong danh sách  

xay dung windows service

Bước 11:

Click vào ServiceInstaller1 và hiển thị cửa sổ Properties. Chọn giá trị Automatic cho thuộc tính StartType

xay dung windows service

Bước 12:

Thực hiện việc build trình ứng dụng   

xay dung windows service

Không có nhận xét nào: