Xây dựng Windows Service với C# – Phần 6

Cài đặt (Installing) và kiểm thử (test) Service
Bước 19 :
Trong thư mục của project vừa tạo SetupGiamSatThuMuc --> bạn vào thư mục con có tênRelease và tìm tập tin có tên SetupGiamSatThuMuc.msi. Double-click tập tin này để start việc cài đặt (installation). Thao tác này sẽ start trình Setup Wizard. Chấp nhận tất cả các giá trị ngầm định và hoàn tất việc cài đặt (installation).
Bước 20 :
Để kiểm tra service vừa được cài đặt bạn cần sử dụng công cụ Service Control Managervới các bước thực hiện : click Start --> Programs --> Administrative Tools --> Services. Bạn sẽ thấy GiamSatThuMuc trong danh sách.
Bước 21 :
Click phải trên service của bạn và chọn Properties --> Start
cai dat windows service
Bước 22 :
Click Start --> Programs --> Administrative Tools --> Event Viewer (Các bước có thể khác tuỳ thuộc hệ điều hành mà bạn đang dùng) để xem sổ ghi biến cố trong Event Viewer.
Chúc các bạn thành công!