1. Các lệnh SQL căn bản cho người lập trình C#

Bài này mình giới thiệu cho các bạn các thành phần cơ bản của SQL mà bạn cần biết để có thể viết một chương trình làm việc với cơ sở dữ liệu bằng C#.

· Câu lệnh Select

· Câu lệnh INSERT

· Câu lệnh UPDATE

· Câu lệnh DELETE

Những phần mềm cần thiết:
- Microsoft Visual Studio
- Microsoft SQL server


1. Câu lệnh SELECT (Lựa chọn dữ liệu trong bảng)

Cú pháp:
SELECT [Danh sách cột] FROM [Tên bảng]

Ví dụ:
SELECT * FROM Employees

Ý nghĩa của câu lệnh trên là lấy tất cả dữ liệu có trong bảng Employees (* có nghĩa là tất cả).

- Nếu chỉ muốn lấy dữ liệu ở một vài cột:
SELECT [Tên cột 1], [Tên cột 2],.... from [Tên bảng]
Ví dụ: SELECT employeeid, firstname, lastname from Employees
Lấy ba cột employeeid, firstname, lastname trong bảng Employees

- Mệnh đề where : lọc dữ liệu trong bảng

SELECT * from Employees
where Country="USA"
Lấy ra danh sách tất cả khách hàng ở nước Mĩ

2. Câu lệnh INSERT (Chèn dữ liệu vào bảng)

Cú pháp:
INSERT INTO [Tên bảng] [(danh sách cột)] VALUES(giá trị 1, giá trị 2, ......)

Chú ý:
- Danh sách cột có thể có hoặc không. Nếu không có tức là insert tất cả các cột trong bảng, các giá trị trong values phải tương ứng từng cột trong bảng
- Giá trị trong values phải tương ứng với danh sách cột truyền vào

Ví dụ:

INSERT INTO shippers( CompanyName, Phone )

VALUES ( ‘Microsoft’, ‘000-123456’);


3. Câu lệnh UPDATE (Cập nhật dữ liệu vào bảng)
Cú pháp:
UPDATE [Tên bảng] SET
[Tên cột 1]=[Giá trị 1]
[Tên cột 2]=[Giá trị 2]
.......
[Tên cột n]=[Giá trị n]
WHERE [Khóa chính của bảng]=[giá trị]

Ví dụ:

UPDATE shippers SET CompanyName = 'Google' WHERE ShipperID = 5

4. Câu lệnh DELETE (Xóa dữ liệu khỏi bảng)
Cú pháp:
DELETE FROM [Tên bảng] WHERE [Khóa chính của bảng]=[giá trị]

Chú ý: Nếu không có mệnh đề where thì tất cả dữ liệu trong bảng sẽ bị xóa

Ví dụ:

DELETE FROM Shippers WHERE ShipperID = 5

Bài 1 đến đây là kết thúc, mình chỉ hướng dẫn các bạn 4 lệnh cơ bản hay dùng nhất trong khi lập trình cơ sở dữ liệu với C#. Khi làm project, sẽ có rất nhiều truy vẫn phức tạp hơn. Chính vì vậy, các bạn hãy tìm hiểu thêm các lệnh của sql ở trong sách vở, trên mạng internet. Còn rất nhiều lệnh, nó sẽ giúp ích cho các bạn trong lập trình cơ sở dữ liệu.
Chúc các bạn thành công!

Video hướng dẫn: Download

2 nhận xét:

lotus nói...

wow cai muc cong dong c viet hay ah nha, thay bai minh roi kia. ^^

lotus nói...

Bai viet cua ban rat hay. Ma cai link down tai lieu mo hinh 3 lop, store pro. va cac cau lenh sql xoa rui ha ban?
Ah ban bik cach lam giong nhu trang nay ko? Trong
http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=61975
Minh dang lam de tai benh nhan noi tru, ban bik cach lam sao de khi them rong cai datetimepicker khi them vao gridview no se rong, minh lam ko dc, nghi den cach tach rieng ra dung tabcontrol de 1 ben la co BHYT va 1 ben la ko, but van de la khi muon sua BN tu ko co BHYT sang co BHYT or nguoc lai thi ko on roi? Ban co cach nao ko chi minh voi. Cam on ban nhieu nha