Upload Image Trong ASP.NET

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn upload 1 bức ảnh lên server. Tuy rằng nó khá đơn giản nhưng nếu không biết chúng ta cũng cảm thấy khó khăn.

Đầu tiên tạo giao diện như hình sau: Gồm có các control"
1 FileUpload
1 button
1 textbox (txtpath)
2 lable (lblError,lblSuccess)Tiếp theo tạo 1 thư mục Images để chứa ảnh

Tại sự kiện clink ở button [tải lên] ta code như sau:

HttpPostedFile files = FileUpload1.PostedFile;
if (FileUpload1.HasFile == false && files.ContentLength > 500000)
{
lbError.Text = "Ảnh không hợp lệ";
}
else
{
try
{
string path = Server.MapPath("~/Images/" + FileUpload1.FileName);
FileUpload1.SaveAs(path);
txtPath.Text = "~/Images/" + FileUpload1.FileName.ToString();
lbSuccess.Text = "Upload thành công";
}
catch
{
lbError.Text = "Trùng tên hoặc chưa chọn hình";
}
}

Chạy chương trình và vào thư mục Images để kiểm tra.
Chúc bạn thành công

4 nhận xét:

suzuke169 nói...

Sao mình giới hạn file upload được anh?
Em chỉ muốn upload ảnh thôi không muốn upload các file khác z e phải làm sao?

Nặc danh nói...

thank

Nặc danh nói...

Cám ơn bạn
rất hữu ích

Long Nguyễn nói...

như thế này thì làm sao chuyển file vào thư mục được vậy bạn