Gửi mail trong PHP

Trong PHP, chức năng gửi mail thực sự rất dễ dàng. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang send mail đơn giản. Ngoài ra các bạn có thể phát triển code trong bài này thành những chức năng send mail phức tạp hơn, đa năng hơn.
Để send mail trong PHP, chúng ta cần sử dụng tới hàm mail().

mail(to,subject,message,headers,parameters)

Ví dụ:

< ?php $to = " hotrolaptrinh@gmail.comhotrolaptrinh@gmail.com "; $subject = "Test mail"; $message = "Email này được gửi từ website: http://hotrolaptrinh.com"; $from = " admin@hotrolaptrinh.comadmin@hotrolaptrinh.com "; $headers = ""; mail($to,$subject,$message,$headers); echo "Email đã được gửi đi thành công."; ?>

Gửi mail có sử dụng form

< ?php if (isset($_POST['sendmail'])&& $_POST['sendmail']=="send"){ //send email $email = $_POST['email'] ; $subject = $_POST['subject'] ; $message = $_POST['message'] ; $to=" hotrolaptrinh@gmail.comhotrolaptrinh@gmail.com "; mail( $to, "Subject: $subject",$message, "From: $email" ); echo "Gửi thành công"; } ?>

Email:
Subject:
Message:


Chúc các bạn thành công!

Theo thegioiweb.vn

Không có nhận xét nào: