Thay đổi con trỏ chuột bằng 1 hình ảnh bất kỳ ??

Bạn muốn ứng dụng của mình thật lung linh, đẹp mắt đến từng chi tiết, với con trỏ của windows, bạn đã quá nhàm chán, bạn muốn khi vào ứng dụng của mình, con trỏ sẽ được thay đổi tùy ý. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn là điều đó.

Đầu tiên bạn cần 1 ảnh.

Ví dụ: 1.jpeg

Sau đó sử dụng đoạn code sau lúc khởi tạo form.

Code:

Bitmap b = new Bitmap("1.jpeg");

IntPtr ptr = b.GetHicon();

Cursor c = new Cursor(ptr);

this.Cursor = c;

Không có nhận xét nào: