Dịch trang web của bạn sang 52 ngôn ngữ

Cách đơn giản để làm website của bạn thành web đa ngôn ngữ

lap trinh asp.net

Chỉ cần copy và paste “Translate This Button” vào vị trí bất kì trên website của bạn, hoàn toàn miễn phí và sử dụng đơn giản. Nó hoạt động tốt hầu hết trên mọi website. Translate This Button là JavaScript translation widget có dung lượng khá nhẹ, có thể dịch bất kỳ trang web nào một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng ajax và google translate.

Code: copy và paste vào website của bạn

<!-- Begin TranslateThis Button -->

<div id="translate-this">

<a style="width:180px;height:18px;display:block;" class="translate-this-button" href="http://www.translatecompany.com/">Translate Company</a>

</div>

<script type="text/javascript" src="http://x.translateth.is/translate-this.js"></script>

<script type="text/javascript">

TranslateThis();

</script>

Không có nhận xét nào: