Tích hợp Google Search vào website của bạn

Bước 1

Truy cập http://www.google.com.vn/cse/?hl=vi

Chọn nút "Tạo công cụ tìm kiếm tùy chỉnh"

tich hop google search vao website

Bước 2: nhập thông tin: tên, mô tả, ngôn ngữ, trang web tìm kiếm ( có thể nhập nhiều trang web - mỗi url 1 dòng)

tich hop google search vao website

Có thể thử công cụ tìm kiếm bằng cách gõ nội dung cần tìm kiếm

tich hop google search vao website

Chọn các giao diện tìm kiếm có sẵn

tich hop google search vao website

Bước 3: Copy đoạn script chèn vào website của bạn

tich hop google search vao website

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào: