1. PHP - SƠ LƯỢC VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶT

1.1. Tóm tắt sơ lược về Apache, PHP, MySQL:

Apache, PHP, MySQL là các phần của chương trình phần mềm mã nguồn mở. Phần mềm này là sự hợp tác của những lập trình viên có đầu óc.Bằng việc thay đổi trên những mã nguồn có sẵn, các lập trình viên trên thế giới tiếp tục hoàn thiện và phát triền nó ngày càng trở nên mạnh hơn và hiệu quả hơn. Sự đóng góp của những người này được đưa ra công khai cho người khác sử dụng mã nguồn, tạo ra các phần mềm nổi tiếng trên thế giới.

Tại sao mã nguồn mở gây chấn động?

-Nó miễn phí: vì là mã nguồn mở nên các lập trình viên có thể dựa trên mã nguồn sẵn có để phát triển thêm, phần mềm này không có bản quyền nên mọi người có thể tự do sử dụng .

-Nó dựa trên nền chữ thập (cross_platform) và kỹ thuật trung lập(technolory-neutral). Nó không có một nền tảng cụ thể. Tập đoàn mã nguồn mở bảo đảm rằng nó không được phát triển bởi một cá nhân nào. Do đó định nghĩa mã nguồn mở được cung cấp bởi OSI (open source initiative), mã nguồn mở không phụ thuộc vào bất cứ một kỹ thuật cá nhân hay một loại giao diện, nó phải là một kỹ thuật trung lập.

-Nó không bị giới hạn bởi những phần mềm khác, điều này có nghĩa là nếu một chương trình mã nguồn mở phân phối cho nhiều chương trình thì những chương trình khác có thể cũng là mã mở nguồn mở và giao dịch trong tự nhiên, điều này làm cho phần mềm phát triển tối đa và linh hoạt.

-Nó có tính đa dạng: được phát triển bởi nhiều người thuộc nhiều nền văn hoá, nhiều lĩnh vực phong phú.

Những phần AMP ( Apache, MySQL, PHP) làm việc với nhau như thế nào?

Tưởng tượng trang web động như một nhà hàng, khách đến ăn không cần quan tâm đến nó làm ra như thế nào coi như nó có sẳn và người bồi bàn giúp bạn chọn món ăn.

Tôi có thể mô tả 3 thành phần của AMP như sau:

· Apache: Cứ tưởng tượng như một đầu bếp . Khi khách hàng yêu cầu món ăn . Cô ta nhanh nhẹn linh hoạt và có thể chuẩn bị vô số những món ăn khác nhau. Hoạt động của Apache trong nhiều phương thức giống nhau là phân tích những file riêng lẻ và đưa ra kết quả.

· PHP: giống như người bồi bàn trong khách sạn . Anh ta nhận lời đề nghi của khách hàng và mang đến món ăn từ trong nhà bếp với những lời hướng dẫn cụ thể.

· MySQL: là những kho lưu trữ, những thành phần thông tin.

Khi khách đến ăn (người thăm trang web) đến nhà hàng Anh ta sẽ chú ý đến món ăn với nhu cầu của mình. Người bồi bàn (PHP) lấy thức ăn theo yêu cầu từ trong nhà bếp được làm bởi đầu bếp(Apache). Người đầu bếp này sẽ đến kho để lấy những nguyên liệu(dữ liệu) để chuẩn bị cho món ăn.

1.1.1. Apache :

Hoạt động của apache như là web server của bạn : công việc chính của nó là phân tích bất kỳ những file yêu cầu của trình duyệt web nào và đưa ra những kết quả chính xác.Apache tuyệt vời có thể hoàn thành hầu hết những yêu cầu của bạn.

1.1.2. PHP:

PHP là một ngôn ngữ mở rộng chính mà cho phép trang web của bạn hoạt động. Nó linh hoạt và tương đối nhỏ. Nó đã được áp dụng và phát triển trong kinh doanh. Nó cũng giống như ngôn ngữ Asp của Microsoft, Nhưng PHP thân thiện hơn,dẽ sử dụng hơn.

1.1.3. MySQL :

MySQL là một cấu trúc dữ liệu có thể kết hợp với PHP, Apache để làm việc với nhau. Nó là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó đưa ra hiệu ứng và tốc độ cao.

Nó cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu, thêm dữ liệu mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hệ thống.

1.2. Cài đặt:

Các bước cài đặt bộ ba Apache,PHP,MySQL

Bước 1: tải bộ ba Apache, PHP, MySQL tại địa chỉ :

182Hhttp://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.4.16-installer.exe

Bước 2 : Cài đặt bình thường như những ứng dụng khác

Bước 3 : Kiểm tra cài đặt thành công chưa:

· Sau khi cài đặt trên màn hình có biểu tượng như Hình 1.2-1

lap trinh php

Hinh 1.2.1

· Nhấp đúp vào biểu tượng sẽ xuất hiện như Hình 1.2-2

giao trinh php

Hinh 1.2.2

· Nhấp vào nút start của Apache và MySQL cho chương trình chạy Hình 1.2.3

tai lieu php tieng viet

Hinh 1.2.3

Sau đó thực hiện các thao tác để viết lệnh trên PHP hoặc MySQL

Lưu ý:khi thực hiện lệnh trên PHP hoặc MySQL thi vẫn để chương trình XAMPP chạy song song với chương trình đang thực hiện.

Để kiểm tra việc cài đặt có thành công chưa ta thực hiện như sau.

Vào một trình soạn thảo chẳng hạng như Notepad gõ dòng lệnh:

<?php

echo “hello mom“;

?>

Lưu vào thư mục đã cài đặt XAMP: xamp\htdocs. Với đuôi *.php

Sau đó mở trình duyệt web gõ 183Hhttp://localhost/*.php

Nếu thành công trình duyệt sẽ xuất hiện như Hình 1.2.4:

bai giang php

Hinh 1.2.4

Như vậy là việc cài đặt đã thành công.

Hoặc gõ như sau:

<?php

phpinfo();

?>

Bạn sẽ thấy kết quả như Hình 1.2.5:

lap trinh php tieng viet

Hinh 1.2.5

Không có nhận xét nào: